Blog Image

Hästar och kor – mer lika än man tror

Idag på ett Lantmännenmöte har vi diskuterat vad man ska göra åt det faktum att det är få elever som söker inriktningen jordbruk på naturbruksgymnasierna, men betydligt fler som vill gå inriktningarna som handlar om häst och smådjur. Att det finns arbetskraft i lantbruket framöver är en viktig fråga som jag tror kräver ett visst nytänk.

En lantbrukselev är enligt schablonbilden en bondson (mycket mer sällan en bonddotter) som inte gillar teoretiska ämnen och som efter studenten ska bli lantbrukare eller lantbruksarbetare. Den rekryteringsbasen minskar, och det är frågan om det alldeles självklart är de som är bäst lämpade?

Inte utan ett lätt förakt kan man höra andra bönder prata om “hästtjejer” och “smådjurstjejer”. Då blir jag arg. Många hästtjejer och smådjurstjejer är utmärkta ämnen för att bli djurskötare – med ett intresse och fokus på att våra djur har det bra. Här på Övrabo har vi i sommar haft hjälp av en mycket duktig tjej som går djurvård, hon är inte bara arbetssam och ordetlig, utan en begåvning på att sköta djur helt enkelt. Såna begåvningar ska vi förstås istället försöka värva dem till lantbrukets djur, där det finns jobb, och som många gånger betalar bättre än till exempel hästbranchen.

Visar man också på möjligheterna att läsa vidare inom lantbruksrelaterade högskoleutbildningar, och riktar sig till miljöintresserade ungdomar breddar man dessutom basen för jordbruksutbildningarna.

Precis som alla företagare får vi de anställda vi förtjänar, d v s det gäller för oss att vara bra arbetsgivare – och det är man knappast om man inte ser en persons egenskaper, kunskaper och potential utan stirrar sig blind på om man motsvarar vår traditionella uppfattning om vilken bakgrund man har.