Eftersom det är Internationella Kvinnodagen idag passar jag på att önska fyra saker som jag hoppas har hänt i lantbruket om tio år:

– Orden “bonde” och “lantbrukare” ger inte direkt associationer till en man utan är lika troligt man som kvinna (jmf utvecklingen av “veterinär”).

– Inga kvinnor i lantbruket svarar: “Ja, jag går ju bara hemma, jag” på frågan vad de har för jobb.

– Precis som i resten av samhället om tio år (?) är föräldraförsäkringen tredelad och manliga lantbrukare utnyttjar som minst sin del.

– Inga kvinnor i lantbruket förutsätts alldeles automatiskt fixa fika, lunch etc till mannen/männen i företaget.

För som en smarting svarade på frågan varför det är så viktigt att leva jämställt: Varför ska det inte vara jämställt?