Kanhända bor världens knasigaste anka i Övrabo. Ankan i fråga – Alonzo – har varit ankling (motsvarighet till änkling) en tid och för att lindra hans ensamhet fixades en spegel så att han inte skulle känna sig så ensam. Man kan nog säga att det funkade lite för bra, Alonzo är så förtjust i sin nya, trevliga och snygga vän att han inte visar något intresse för de rara ankungdomar som flyttat in i hans hus…